Madde 1: Taraflar

1 Alıcı ve Satıcı                      

Madde 2: Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.sdassist.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı (e-ticaret), aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen Yol Yardım Hizmetleri ve Yedek Parça satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret sitesinde) uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Yol Yardım Paketi satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.sdassist.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından yapılan satın alma üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, satın almayı durdurma hakkını saklı tutar. SATICI satın almada sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde satın almanın yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için satışı iptal eder. Alınan Ürün (ler) ve Hizmet(ler)

Paket Adı:

Satış Bedeli: ….

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi

Fatura Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Madde 4: Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından satın almanın yapıldığı tarih olan ../../…. Tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5: Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.sdassist.com’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.sdassist.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4 www.sdassist.com’dan Kredi Kartı (Visa, MasterCard, vs.), PayPal ya da Banka Havalesi ile alışveriş yapılabilir. Satın alma işlemi sırasında ödemesi yapılamayan satın alma işlemi iptal edilir. Satın almanın gerçekleşme zamanı, Kredi Kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı ya da PayPal ile yapılan ödemenin banka hesaplarına ulaştığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6: Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1 Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2 Alıcı, satın alma işlemiyle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3  Alıcı, www.sdassist.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4  Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, Ürün/Hizmet satın alma ve ödeme koşullarının, Ürün/Hizmet içeriğinin, ilgili Ürün/Hizmete ilişkin olarak Genel Şartname bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5  Alıcı, aldığı Ürün/Hizmet iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7: Satın Alma/Ödeme Prosedürü

Satın Alma: Satın alınması planlanan Ürün/Hizmet türünün seçilmesinden sonra KDV dahil Euro veya TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da Kredi Kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Satın almanın gerçekleşme zamanı, Kredi Kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da Online Ödemenin banka hesaplarına ulaştığı ya da PayPal ile yapılan ödemenin banka hesaplarına ulaştığı andır.

Ödeme: www.sdassist.com‘da, internet ortamında Kredi Kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ve PayPal ile satın alma imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Online Ödeme yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Online yaparken “Gönderen Bilgilerinin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.  Satın alma işleminin Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun paket bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, satın alma işlemi iptal edilmiş sayılır ve Satıcının işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenemez. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8: Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Alıcı Yol Yardım Paketini satın aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi Yol Yardım Paketinin satın alındığı günden itibaren başlar. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 (YEDİ) gündür. İade için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Bu görüşmeden sonra iade ile ilgili bilgileri içeren fatura satıcıya ulaştırılmalıdır. Satıcıya ulaşan iade fatura iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı Kredi Kartına/hesabına yapılır. Fatura iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 9: Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 10: Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Adliyesindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Satışın gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

Tüm hakları saklıdır – 2024 www.sdassist.com

Newsletter’a katıl, avantajlardan haberdar ol!

SD ASSIST'in güvenilir yol yardımı hizmetlerinden ve özel fırsatlardan haberdar olmak için bize katılın!

İletişime geç