Genel Şartlar

GENEL ŞARTLAR

1.1 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin geçerlilik süresi, SD ASSIST üyelik ücretinin, SD ASSIST hesaplarına ya da yetkilisine ödenmesini takip eden 72 saatin (3 günün sonunda) sonunda başlar ve 12 ay devam eder. Üyelik ücreti bölünmez ve taksitlendirilmez. SD ASSIST üyeliği, Üye tarafından sözleşme bitiş tarihinden EN GEÇ 30 gün öncesine kadar aksi belirtilmedikçe otomatik olarak 12 aylığına yenilenir. Üyelik ücretinin, üyelik tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde SD ASSIST’in üyeliği durdurma hakkı saklıdır.

1.2 KAPSAM DIŞI HİZMET: Genel şartlarda belirtilen hizmetlerin Üye tarafından kullanım hakkının dolması durumunda yapılacak fazladan yardım talebi, SD ASSIST’e üyeliğin yenilenmesi ve fazladan verilen hizmet giderlerinin Üye tarafından karşılanması halinde karşılanır.

1.3 CAYMA VE ÜYELİĞE KABUL ETMEME: Her iki taraf, sözleşmeyi imzaladıktan itibaren 10 gün içinde koşulsuz şartsız sözleşmeden cayabilir. Üyenin üyelik ücretini ödemiş olması halinde, bu ücret 60 gün içinde Üyenin belirteceği hesaba iade edilir. Üye, Ödemesi alındıktan sonra, Üyelik kapasamındaki hizmetlerin birinden dahi faydalanışsa, ücret iadesi yapılmaz. SD ASSIST cayma beyanını, Üyeye iadeli taahhütlü mektup ile yapar. Ancak Üyenin daha önceki yanlış ve yalan beyanının tespit edilmesi halinde SD ASSIST ve yetkilisi, iadeli taahhütlü mektuba gerek kalmaksızın derhal üyeliği reddetme hakkına sahiptir.

1.4 KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI: SD ASSIST, Üyelerinin kişisel bilgilerini, onlara hizmet ve bilgi vermek amacıyla kullanır. Üyelerin kişisel bilgileri, diğer kuruluşlara karşı haklarının korunması amacıyla da saklı tutulur. Promosyon ve reklam amacıyla kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Üye, istediği her an kişisel bilgilerini güncelleyebilir.

1.5 ALDATICI, YANLIŞ VE YALAN BEYAN: Üye, Arıza süresince ve sonrasında hizmet almak için veya ödediği gideri geri talep edebilmek için aldatıcı, yanlış veya yalan beyanda bulunursa SD ASSIST, sunmayı kabul ettiği hizmetleri vermekten kaçınma ve hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

1.6 TEBLİGAT ADRESLERİ: Genel şartlar kapsamında yapılacak tüm yazışmalar aşağıda yer alan SD ASSIST adreslerinden herhangi birine yapılacaktır. SD ASSIST’ in Üyeye göndereceği tüm yazışmalar, aksi Üye tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmede yer alan adresine yapılacaktır.

 • SD ASSIST Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11, ESAS AEROPARK 14 Parsel A 43   34912 Pendik/İstanbul / Türkiye

1.7 ÖZEL DURUMLAR: Savaş, darbe, iç çatışma, düşman saldırısı, yurtdışı ülkeleri tarafından saldırı, savaş beyanı olarak kabul edilen herhangi bir beyanat, grev, kalkışma, terörizm, esir alma, OHAL, sıkıyönetim, salgın, karantina, sabotaj, yolsuzluk, nükleer yakıt ya da nükleer atıklardan ötürü iyon ışınları veya radyoaktif yayılım, Radyoaktif patlama ve/veya tanımı yapılamayan nükleer patlama, deprem, toprak kayması, sel veya herhangi bir doğal afetten oluşabilecek zarar, arıza, gecikme veya hizmet kısıtlamasından SD ASSIST sorumlu değildir. Aynı zamanda olay yerine gidiş veya olay yerinden dönüş yolu normal araçlar için tamamen ya da kısmen ulaşıma kapanmış ya da kapatılmışsa SD ASSIST, hizmetini sınırlayabilir ya da durdurabilir.

1.8 ÜYEDEN KAYNAKLANAN DURUMLAR: Üye tarafından verilen yanlış, aldatıcı ve yalan beyan, eksik, hatalı ve yanlış bakım ve tamir, aynı veya tekrar eden veya üyelikten önce bilinen ve beyan edilmeyen arıza durumlarında SD ASSIST hizmeti sunmaktan çekinebilir. Aynı zamanda sürücünün alkol, uyuşturucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullandığının tespiti ve sürücünün veya aracın kanuni olarak trafiğe çıkmaya ehil (yetkili) olmaması durumlarında da hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Üyenin SD ASSIST’e olan herhangi bir ödeme ya da borcunun bulunması halinde hizmet sunmama hakkını saklı tutar.

1.9 YETKİLİ MAHKEME: Herhangi bir ihtilaf, uyuşmazlık ve hatta çift sözleşmeden doğan hizmet sunma önceliği durumundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda Uluslararası Hukukun uygulandığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

1.10 RÜCU HAKKI: Üye ve diğer lehtarlar, üçüncü kurumlardan (tamirciler, kaportacılar, oto yıkamacılar, yetkili servis, bayii ve galeriler ve benzeri) dolayı uğradıkları herhangi bir zararı, kasti yapılmış olsa dahi, hiçbir surette SD ASSIST’e rücu edemez. Sözleşmede yazılı hizmetler kapsamında dahi olsa, Üye, kayıtlı olduğu sigortası da aynı hizmeti veriyorsa bu hizmet için SD ASSIST’e rücu edemez.

1.11 BİRDEN FAZLA GÜVENCE: SD ASSIST’in sunduğu hizmetler, Üyenin kayıtlı olduğu başka bir sigorta ya da yol yardımının da kapsamındaysa, Üye, bu durumu SD ASSIST’e derhal bildirmelidir. Üyenin kayıt tarihi önceliği, hizmet öncelik ve sınırını belirler. SD ASSIST hizmetleri, diğer güvencelerin kapsamında ise SD ASSIST, bu hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Ancak diğer güvencelerin kapsamında olmayıp da SD ASSIST kapsamında olan hizmetler de Üyeye sunulur.

 TAAHHÜT EDİLEN HİZMETLER

1. HİZMET TANIMI

1.1 SD ASSIST: SD ASSISTANCE GROUP, taahhüt ettiği hizmetleri kendisi verebileceği gibi, yetkili kıldığı 3. Şahıslar ve kurumlar aracılığı ile de verebilir;

 •        SD ASSIST GMBH
 •        SD ASSIST NV
 •        SD ASSIST LTD
 •        AvD - Automobilclub von Deutschland
 •        SeyahatDostum Seyahat Destek ve Ulaşım Hizmetleri A.Ş.
 •        SD ASSIST Yol Yardım Hizmetleri A.Ş.

 

1.2 LEHTAR: Lehtarlar, SD ASSIST’in sunduğu hizmetleri alma hakkına sahip olan kişilerdir:

 •        Sözleşme sahibi
 •        Aynı çatı altında Resmi kayıtla yaşayan,
 •        İkinci Şoför Olarak Resmi Eş veya Çocuğu,
 •        Resmi eşi
 •        Bekar olan çocukları (18 üstü)

Her halde, SD ASSIST’in kapsamına giren lehtar sayısı, aracın ruhsatında yazan ya da ilgili resmi makamlarca belirlenen kişi sayısı kadardır.

 

1.3. EŞ VEYA HAYAT ARKADAŞI: Sözleşme sahibiyle Resmi olarak hayatını birleştirmiş ve aynı çatı altında yaşayan kimsedir.

1.4. AİLE ÜYELERİ: Sadece eş ya da çocuklar aile üyesi olarak kabul edilir.

1.5. REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR: On sekiz (18) yaşından küçük olan çocuklardır.

1.6. ARAÇ: Binek araçtır.

Araç, yeni veya ikinci el olabilir. Plakası ruhsatla uyumlu olmalıdır, aksi takdirde kapsam dışı kalır. Kapsam dışı olan araçlar;

Export için araçlar, Klasik arabalar, Geçici veya garaj plakası olan araçlar, Kargo şirketi araçları, Yolcu taşıma araçları ve Amaç dışı kullanılan tüm araçlar.

1.7. OLAY: Olay olarak kabul edilen durumlar;

 • Aracın tüm mekanik, elektrik, elektronik parçalarının aracı devam edemez duruma getirmesi hali, trafiği tehlikeye sokması hali.
 • Lastiklerden kaynaklanan arızalar, yanlış yakıt alımı, Vandalizm hali, araç anahtarının kaybolması, aracın yanması.

Olay olarak kabul edilmeyen durumlar;

 • Aracın üreticisi tarafından önerilen periyodik bakımına uyulmaması, aracın cam ve ışıklarının kötü durumda olması, aracın trafiği ve araç içindekilerinin hayatını tehlikeye sokacak şekilde  arıza ile hareket ediyor olması, yol kurallarına uyulmaması, aracın resmi makamlarca zorunlu hallerde el konularak kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar, aracın araç için uygun olmayan ve yapılmayan yollarda kullanılması, doğal afetler, su baskını, deprem, dolu yağması (mevsimsel afetler), aracın herhangi bir tamirhane içinde ya da bir tamirhaneden diğer tamirhaneye götürülmesi sırasında arızalanması, sürücünün araç kullanma ehliyetinin olmaması, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile alkol ve diğer tüm narkotik ürünleri kullanmış olması ya da taşıması, aracın ya da üyenin herhangi bir suça karışmış olması hali,

1.8 ADRES: Sözleşme sahibinin birincil resmi oturma (sözleşmede yazan) adresidir.

2 HİZMET KAPSAMI

Alttaki hizmetler SD ASSIST tarafından Üyelik ücretini ödemiş olan üyeye sunulur. Kayıt ve ödemeden sonra sözleşme, üyelik kartı ve ödeme dekontu gönderilebilir.

2.1 ÜYELİK HİZMETİ: Üyenin aşağıdaki hizmetleri ücretsiz olarak SD ASSIST’ten talep etme hakkı vardır:

Genel şartlarda da yazıldığı üzere Üyenin SD ASSIST’in sunacağı hizmetlerden yılda 3 (üç) defaya kadar yararlanma hakkı vardır. Üç defayı geçen taleplerde SD ASSIST’in kayıtsız şartsız reddetme hakkı vardır. Üye bunun için herhangi bir talepte bulunamaz.

SD ASSIST, 7/24 tüm üyelerinin hizmetindedir.

BE +32 2 899 06 94 | UK +44 203 514 47 85 | TR +90 216 683 93 52

Hiçbir koşulda ve zamanda, SD ASSIST, Polis, Ambulans, İtfaiye, Sigorta Şirketi ve Devlet Kurumları ve Benzerleri yerine geçemez. Trafiği aksatan Arıza sonucunda Polis veya herhangi emir veren resmi bir başka kurum tarafından aracın çektirilmesi halinde 80 EURO’ya kadar masrafı SD ASSIST öder. SD ASSIST, sunduğu tüm hizmetlerde ve koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye bunu peşinen kabul eder.

2.2 KAPSAMA ALANI: Yukarıda belirtilen hizmetlerin (2.1) kapsama alanı, İngiltere, Avrupa ve Türkiye’dir. Mesafeler, SD ASSIST’ in yol planlayıcısı tarafından hesap edilir ve en kısa yoldur.

2.3 YOL YARDIMI: Arıza ve hasarda SD ASSIST’e ait ya da SD ASSIST’in yönlendirdiği yol yardım aracı, üyenin kapısının önü dahil trafiğe açık yollarda yardımcı olur. Arızalı ya da hasarlı araç trafiğe uygun bir alanda değilse, üye aracını trafiğe açık alana getirmelidir. Aksi takdirde yol yardımı talebi reddedilebilir. Trafiğe açık alandaki araç, en yakın tamirciye ya da azami 30 KM (İngiltere ve İrlanda için 30 Mil) civardaki tamirciye götürülür, bu koşullardaki çekici masrafı SD ASSIST’e aittir. Tamir, işçilik, yedek parça ve gönderim ücreti, masrafları Üyeye aittir. SD ASSIST hiçbir zaman tamircinin verdiği hizmetin kalitesi, tamir ücreti ya da tamirhanede aracın başına bir şey gelmesi halinde bundan sorumlu tutulamaz. Her olayda araç, sadece bir (1) defa çekilir. Üye, arıza sonucunda aracını tamirhaneye kendisi çektirmek zorunda kalırsa bu durumda geçerli fatura ve ödeme belgesi sunması koşuluyla 60,00 EURO’ ya kadar çekici ücretini SD ASSIST ödeyebilir.

2.4 KİRALIK ARAÇ: Üyeye ait aracın arıza sonucunda tamiri süresince tamirhanenin teknik raporuna istinaden 48 saat içerisinde A veya B kategorisinden 3 gün artı (+) 2 gün opsiyonlu azami toplam 5 güne kadar kiralık araç tahsis edilebilir. Üyeye kaç günlük araç verileceğini SD ASSIST belirler. Kiralık araç, Üyenin durumunun genel şartlara uyması durumunda tahsis edilir. Azami beş (5) güne kadar kiralık araç ücreti SD ASSIST tarafından ödenir veya iade edilir. Kiralık araç tahsisi için Üyenin arıza durumunu derhal SD ASSIST’ e bildirmiş olması ve kiralık araç talebini de iletmiş olması gereklidir. Kiralık araç talebinin reddi hakkı her zaman saklıdır. Kiralık aracın tahsis yeri SD ASSIST tarafından bildirilir. Kiralık araç talebi de diğer tüm üyelik hakları gibi üyelik ücretinin ödenmiş olması koşuluyla en erken üç (3) gün sonra başlar. Kiralık araç tahsisi, kiralama şirketi ile Üyenin koşullarının (geçerli teminat, geçerli ehliyet, geçerli kredi kartı ve diğer kiralama ön şartlarının) uyması halinde gerçekleşir, bu koşullardan kaynaklanan hiçbir durum SD ASSIST’i bağlamaz. Üye, kiralık aracı kullanırken oluşabilecek arızalardan ve 3. Şahıslara verdiği zarardan kendisi sorumludur. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe Üye, kiralama sözleşmesinde belirtilen yer ve saatte kiralık aracı aldığı noktaya kendisi bırakır. Üyenin aracı belirlenen zamandan iki (2) saatten fazla geç teslim etmesi halinde fazla geçen zaman bir gün olarak kabul edilir ve Üyeye fatura edilir. Kiralık araç Üye tarafından nasıl teslim alındıysa (dolu depo alındıysa dolu teslim, boş depo teslim alındıysa boş teslim) öyle teslim edilir. Üye, SD ASSIST’in verdiği kiralama süresinden fazla kiralama yapmak isterse bu durum Üye ile kiralama şirketi arasındadır. Fazla kiralama, SD ASSIST’i bağlamaz. Üye, kaza ve arıza sonucunda kendisi araç kiralamak zorunda kalırsa bu durumda geçerli fatura ve ödeme belgesi sunması koşuluyla yüz (100) EURO’ya kadar kiralık araç ücretini SD ASSIST ödeyebilir.

2.5 ÜYENİN İKAMETİNE ULAŞIMI: Üyenin aracının ağır arıza ve tamir edilememesi durumunda Üye ve sözleşmede yazan aile bireylerinin ikamet adresine ulaşımı SD ASSIST 6 ile 8 hafta içinde tarafından organize edilir. Bu ulaşımın nasıl olacağını SD ASSIST belirler. Aracın ulaşım ücretinin, SD ASSIST’in onayıyla Üye tarafından karşılanmış olması durumunda, SD ASSIST, Üyenin geçerli bir ödeme belgesi veya belgeleri sunması halinde üyeye kısmen ya da tamamen iade edebilir.

3 ARACA VERİLEN HİZMET

3.1 TEKNİK ARIZA VE OLAY: Üyenin aracı genel koşullar uyarınca SD ASSIST tarafından alınır ve en yakın tamirciye götürülür. Üye, kaza ve arıza sonucunda aracını tamirhaneye kendisi çektirmek zorunda kalırsa bu durumda geçerli fatura ve ödeme belgesi sunması koşuluyla 80,00 EURO’ya kadar çekici ücretini SD ASSIST ödeyebilir. SD ASSIST, tamirhanenin vereceği hizmet kalitesi ve tamir ücretinden sorumlu tutulamaz. Üyenin aracına yapılacak her türlü müdahale, Üyenin kontrolü ve sorumluluğu altındadır.

3.2 TEŞHİS – DIAGNOSTIK: Araç, arıza sonrası tamirhaneye bırakıldıktan sonra, teşhis, SD ASSIST yetkilisi veya yetkili kıldığı uzmanlarca yapılır. Aracın ulaşıma çıkma ve tamir süresi bu uzmanlar tarafından belirlenir, gerekli durumlarda araç üreticisi ve yetkili servislerden de tavsiye ve bilgi alınabilir.

 • Araç seyahat halindeyken kaza ve arıza sonucunda tamirinin 7 güne kadar sürmesi halinde; genel koşullar çerçevesinde günlüğü Sözleşmede belirtilen her kişi için 35 Euro’dan 3 geceye kadar üye ve sözleşmede belirtilen aile bireylerinin otel masrafları SD ASSIST tarafından karşılanır. Bunun için; resmi ikamet adresine 800 km, geçici ikamet veya tatil adresine 400 km mesafede olma şartı gerekir. Otel ile tamirhane arasında oluşacak masraf Üyeye aittir.
 • Aracın resmi veya geçici ikamete gönderilmesi: Aracın tamirinin üç (3) haftaya kadar mümkün olmaması durumunda SD ASSIST aracı, resmi veya geçici ikamete, 6 ile 8 hafta içinde götürür:
 • Aracın tamirinin mümkün olmadığının bulunduğu ülkedeki ithalatçısı veya üretici temsilcisinden alınacak rapor doğrultusunda,
 • Araç gönderim masrafının, aracın kayıtlı olduğu ülkedeki piyasa değerinin %10’unu veya 1.000,00 Euro’yu geçmemesi koşuluyla,
 • Üye ve sözleşmede belirtilen aile bireylerinin resmi veya geçici ikamete gönderilmesi: Ulaşım; ekonomi klas uçak, charter, tren veya otobüs ile gerçekleştirilir. Konuma ve duruma göre ulaşımın şeklini SD ASSIST belirler. Ulaşımın 3. Şahsa ait araçla yapılacaksa yakıt ücreti geçerli fatura ve ödeme belgesi sunması koşuluyla 200 Euro’ya kadar SD ASSIST tarafından karşılanabilir.

3.3 ARACIN ÇALINMASI: Aracın yurtdışında çalınması ve bulunmaması hslinde SD ASSIST Üyenin ve Aracına ait Trafik ve Kasko Sigortasının Kapsamadığı durumunda, Sözleşmede belirtilen Aile bireylerinin Resmi veya Geçici ikamete ulaşımı yukarıda belirtilen koşullarda, SD ASSIST tarafından sağlanır. Üyenin Aracına Ait Trafik Sigortası (kasko) Bunun için; Üyenin polis, araç sigortasına ve resmi makamlara başvuru yapmış olması gerekir.

3.4 ARACIN TERKİ: SD ASSIST, aracın gümrüklemesine yardımcı olur ancak gümrüklemeden doğacak masraflar Üyeye aittir. Üye, gümrüğe terk için SD ASSIST’ten yardım talebinde bulunması halinde, bunu olaydan itibaren 48 saat içerisinde SD ASSIST’e bildirmelidir. Araç terkedildiğinde Üye, aracın resmi plakasını alması tavsiye edilir ve sorumluluk Üyeye aittir.

3.5 ARIZADA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN PROSEDÜR: Her arıza ve kazada SD ASSIST, en geç 12 saat içinde bilgilendirilmelidir.

Yardım prosedürünün en iyi şekilde yürümesi için Üyenin alttaki bilgileri SD ASSIST’e tedarik etmesi gerekecektir:

 • Araç markası, model ve yılı
 • Üye Ad ve Soyadı
 • Sözleşme ve Üyelik Kartı No
 • İrtibat numarası
 • Olay yeri adresi (otoyol numarası, adres posta kodu, sokak cadde ismi)
 • Olay yerindeki kişi sayısı
 • Güzergâh bilgisi
 • Araç tamirhanede ise tamirhane bilgileri, tamir bilgisi ve fatura (orijinal evraklar)

 help@sdassist.com | recovery@sdassist.cominfo@sdassist.com

BE +32 2 899 06 94 | UK +44 203 514 47 85 | TR +90 216 683 93 52